Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

dbałość o Państwa prywatność to dla nas ważna sprawa dlatego możecie być Państwo spokojni podczas korzystania z naszych usług. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej: "Administrator")

Wojciech Bałuch, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PACO Wojciech Bałuch, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 638 165 67 45, nr REGON 367714413, ul. Żubrów 75, 43-215 Jankowice.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzają Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaną Państwo poproszeni o podanie nam Twoich danych osobowych.

Dane te przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych (dalej: “Usługi”).

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

b) imię i nazwisko

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami)

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami)

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy)

g) numer telefonu.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Państwa zamówień

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych

 • ich sprostowania

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdą Państw o w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 • podmiot realizujący dostawę towarów

 • dostawca płatności

 • biuro księgowe

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcą Państwo zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Mogą państwo napisać na adres e-mail: sklep@e-paco.com

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).